Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
19667936 499742810369509 6195
Trần Đình Dần (Master Trần)

- Chuyên gia Internet Marketing với 3 năm kinh nghiệm hậu kỳ trong ngành đồ họa chuyển động, phim kỹ xảo.

- Founder của Acamotion - nơi chia sẻ kiến thức đồ họa truyền thông.

Các khóa học của giảng viên