Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Caond
NGUYỄN ĐỨC CAO

Chuyên gia lĩnh vực quản trị cảm xúc, nghiên cứu con người

Hơn 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng phụ huynh, học sinh, người đi làm.

Hơn 04 năm kinh nghiệm trong tư vấn giúp phụ huynh thấu hiểu con cái thông qua sinh trắc vân tay và các công cụ khác.

Là tác giả khóa Kỹ năng " Cha dạy con kỹ năng nhìn nhận cuộc sống: thành công, tình yêu, hạnh phúc"