Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Logo linhstudio 2
Linh Studio

- Linh Studio là một tổ chức gồm các chuyên gia về lĩnh vực CNTT, Online Marketing.

- Các chuyên gia của Linh Studio đều có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại các công ty.

- Chúng tôi tạo ra các khóa học chất lượng và có tính ứng dụng cao nhằm giúp các học viên nắm bắt một kỹ năng, hỗ trợ nghề nghiệp.