Top các khóa học của giảng viên Lê Thẩm Dương

Bí quyết giao tiếp để thành công
-65%
4.3 (521)

Bí quyết giao tiếp để thành công

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tạo động lực cho người khác
-65%
4.5 (345)

Tạo động lực cho người khác

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Bí quyết trở thành người đứng đầu
-69%
4.5 (297)

Bí quyết trở thành người đứng đầu

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Học để trở thành lãnh đạo cấp cao
-65%
4.5 (51)

Học để trở thành lãnh đạo cấp cao

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao
-59%
4.5 (440)

Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Tái cấu trúc để thành công
-65%
4.7 (48)

Tái cấu trúc để thành công

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tổng quan về quản trị rủi ro
-65%
4.9 (39)

Tổng quan về quản trị rủi ro

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Quản trị mâu thuẫn
-65%
4.6 (35)

Quản trị mâu thuẫn

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Thẩm định lòng tin
-65%
5.0 (20)

Thẩm định lòng tin

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Làm chủ cảm xúc - Thúc đẩy thành công
-69%
4.7 (226)

Làm chủ cảm xúc - Thúc đẩy thành công

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Kỹ năng tuyển dụng nhân viên
-65%
4.7 (127)

Kỹ năng tuyển dụng nhân viên

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Ts. Lê Thẩm Dương - Chiến lược tài chính
-51%
4.8 (53)

Ts. Lê Thẩm Dương - Chiến lược tài chính

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
TS.Lê Thẩm Dương - Chiến lược kinh doanh
-43%
MỚI

TS.Lê Thẩm Dương - Chiến lược kinh doanh

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 399.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tổng quan về khởi nghiệp
-43%
MỚI

Tổng quan về khởi nghiệp

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 399.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Quản trị kinh doanh (Tiêu thụ)
-43%
MỚI

Quản trị kinh doanh (Tiêu thụ)

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 399.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
TS.Lê Thẩm Dương - Gọi vốn
-43%
MỚI

TS.Lê Thẩm Dương - Gọi vốn

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 399.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
TS.Lê Thẩm Dương - Quản trị nhân tài
-43%
MỚI

TS.Lê Thẩm Dương - Quản trị nhân tài

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 399.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
TS.Lê Thẩm Dương - Quản trị vận hành
-43%
MỚI

TS.Lê Thẩm Dương - Quản trị vận hành

Lê Thẩm DươngLê Thẩm Dương
Special Price 399.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Hành Trình Khởi Nghiệp cùng Tiến Sĩ Lê Thẩm Dương
MỚI

Hành Trình Khởi Nghiệp cùng Tiến Sĩ Lê Thẩm Dương

8
khóa học
6.430
học viên

Từ 240.000 ₫

Đến 1.990.000 ₫