Khóa học Tiếng Nhật, Trung, Hàn

TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Tiếng Hàn sơ cấp cho người mới bắt đầu Học viên: 11435
-61%
LỘ TRÌNH
3.9 (241)
Học viên: 11435

Tiếng Hàn sơ cấp cho người mới bắt đầu

Tiếng Hàn sơ cấp cho người mới bắt đầu Trung tâm SOFL
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu 1 Học viên: 9109
-66%
LỘ TRÌNH
4.0 (480)
Học viên: 9109

Tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu 1

Tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu 1 Nguyễn Thanh Cầm (Cầm Xu)
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tiếng Trung cơ bản 2 Học viên: 6003
-61%
LỘ TRÌNH
3.8 (29)
Học viên: 6003

Tiếng Trung cơ bản 2

Tiếng Trung cơ bản 2 Nguyễn Thanh Cầm (Cầm Xu)
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Tiếng Nhật giao tiếp cho người mới bắt đầu Học viên: 1662
-66%
LỘ TRÌNH
4.3 (19)
Học viên: 1662

Tiếng Nhật giao tiếp cho người mới bắt đầu

Tiếng Nhật giao tiếp cho người mới bắt đầu Trung tâm SOFL
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tiếng Trung giao tiếp cho người mới bắt đầu Học viên: 1476
-66%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 1476

Tiếng Trung giao tiếp cho người mới bắt đầu

Tiếng Trung giao tiếp cho người mới bắt đầu Nguyễn Huyền Ngọc
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Sơ cấp 2A - tiếng Hàn tổng hợp Học viên: 1040
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 1040

Sơ cấp 2A - tiếng Hàn tổng hợp

Sơ cấp 2A - tiếng Hàn tổng hợp CHOI WONSEOK
Miễn phí
Tiếng Hàn giao tiếp dành cho người mới bắt đầu Học viên: 1007
-66%
LỘ TRÌNH
4.1 (18)
Học viên: 1007

Tiếng Hàn giao tiếp dành cho người mới bắt đầu

Tiếng Hàn giao tiếp dành cho người mới bắt đầu Nguyễn Văn Khánh
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tiếng Trung du lịch cấp tốc Học viên: 653
-61%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 653

Tiếng Trung du lịch cấp tốc

Tiếng Trung du lịch cấp tốc Nguyễn Thanh Cầm (Cầm Xu)
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Học tiếng Nhật không khó như bạn nghĩ Học viên: 522
-61%
LỘ TRÌNH
4.3 (12)
Học viên: 522

Học tiếng Nhật không khó như bạn nghĩ

Học tiếng Nhật không khó như bạn nghĩ Trần Thu Trang
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Tự học tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 1 Học viên: 382
-61%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 382

Tự học tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 1

Tự học tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 1 Nguyễn Văn Khánh
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Tự tin làm quen với phát âm tiếng Trung cơ bản Học viên: 334
-61%
LỘ TRÌNH
4.7 (19)
Học viên: 334

Tự tin làm quen với phát âm tiếng Trung cơ bản

Tự tin làm quen với phát âm tiếng Trung cơ bản Nguyễn Thị Hoài Phương
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Tiếng Trung Giao Tiếp 2 Học viên: 293
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 293

Tiếng Trung Giao Tiếp 2

Tiếng Trung Giao Tiếp 2 TTB Chinese
Miễn phí
Tiếng Nhật  sơ cấp N5 Học viên: 251
-66%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 251

Tiếng Nhật sơ cấp N5

Tiếng Nhật  sơ cấp N5 Trung tâm SOFL
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Khóa học chinh phục HSK cấp 1-2-3 trong 15 ngày Học viên: 236
-66%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 236

Khóa học chinh phục HSK cấp 1-2-3 trong 15 ngày

Khóa học chinh phục HSK cấp 1-2-3 trong 15 ngày Nguyễn Thị Hoài Phương
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tự học tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 2 Học viên: 233
-66%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 233

Tự học tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 2

Tự học tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 2 Nguyễn Văn Khánh
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tiếng Nhật cơ bản cho người mới bắt đầu Học viên: 215
-61%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 215

Tiếng Nhật cơ bản cho người mới bắt đầu

Tiếng Nhật cơ bản cho người mới bắt đầu Hữu Nhân Nguyễn
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Khóa học chinh phục HSK cấp 4 trong 30 ngày Học viên: 192
-66%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 192

Khóa học chinh phục HSK cấp 4 trong 30 ngày

Khóa học chinh phục HSK cấp 4 trong 30 ngày Nguyễn Thị Hoài Phương
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Bí quyết học Kanji - chinh phục mọi cấp độ Học viên: 172
-61%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 172

Bí quyết học Kanji - chinh phục mọi cấp độ

Bí quyết học Kanji - chinh phục mọi cấp độ Hữu Nhân Nguyễn
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Tự học tiếng Hàn thật dễ - Trung cấp 1 Học viên: 119
-66%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 119

Tự học tiếng Hàn thật dễ - Trung cấp 1

Tự học tiếng Hàn thật dễ - Trung cấp 1 Nguyễn Văn Khánh
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tiếng Trung giao tiếp - Sơ cấp 1 (dành cho người mới bắt đầu) Học viên: 113
-61%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 113

Tiếng Trung giao tiếp - Sơ cấp 1 (dành cho người mới bắt đầu)

Tiếng Trung giao tiếp - Sơ cấp 1 (dành cho người mới bắt đầu) NGUYỄN DANH VÂN
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Tiếng Hàn sơ cấp: TOPIK 1 Học viên: 106
-61%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 106

Tiếng Hàn sơ cấp: TOPIK 1

Tiếng Hàn sơ cấp: TOPIK 1 Trung tâm SOFL
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Tiếng Trung giao tiếp từ Trung Cấp đến Cao Cấp Học viên: 89
-66%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 89

Tiếng Trung giao tiếp từ Trung Cấp đến Cao Cấp

Tiếng Trung giao tiếp từ Trung Cấp đến Cao Cấp NGUYỄN DANH VÂN
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tiếng Hàn TOPIK 3 Học viên: 84
-66%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 84

Tiếng Hàn TOPIK 3

Tiếng Hàn TOPIK 3 Trung tâm SOFL
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tiếng Nhật sơ cấp 1 Học viên: 82
-53%
LỘ TRÌNH
2.8 (25)
Học viên: 82

Tiếng Nhật sơ cấp 1

Tiếng Nhật sơ cấp 1 Trung tâm SOFL
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
Tiếng Trung giao tiếp - Sơ cấp (dành cho người mới bắt đầu) Học viên: 77
-66%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 77

Tiếng Trung giao tiếp - Sơ cấp (dành cho người mới bắt đầu)

Tiếng Trung giao tiếp - Sơ cấp (dành cho người mới bắt đầu) NGUYỄN DANH VÂN
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tiếng Hàn sơ cấp: Topik 2 Học viên: 74
-66%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 74

Tiếng Hàn sơ cấp: Topik 2

Tiếng Hàn sơ cấp: Topik 2 Trung tâm SOFL
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫