Interests
avatar

Zoie

0
0
0
  • Đồng sáng lập nhóm nhảy ST.319 (thuộc ST. 319 Entertainment)
  • Đã từng cùng nhóm đạt nhiều giải thưởng về nhảy cover toàn cầu do các công ty giải trí lớn tại Hàn Quốc tổ chức.
  • Từng biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ lớn trong và ngoài nước (2NE1, Shayne Ward,...)
  • Có kinh nghiệm giảng dạy 4 năm tại hệ thống các lớp dạy nhảy của ST.319.
Zoie
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Zoie

ABOUT
  • Đồng sáng lập nhóm nhảy ST.319 (thuộc ST. 319 Entertainment)
  • Đã từng cùng nhóm đạt nhiều giải thưởng về nhảy cover toàn cầu do các công ty giải trí lớn tại Hàn Quốc tổ chức.
  • Từng biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ lớn trong và ngoài nước (2NE1, Shayne Ward,...)
  • Có kinh nghiệm giảng dạy 4 năm tại hệ thống các lớp dạy nhảy của ST.319.
TOP COURSES

No Related Course