Interests
avatar

Xuân Phi

1
4.2
3
 • Giáo viên Việt Nam:
 • 5 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh và IELTS
 • IELTS 8.0, Speaking 8.0
 • Thạc sĩ đại học Southampton, Anh Quốc
 • Chuyên gia huấn luyện IELTS từ Mất gốc
 • Moderator trên các group lớn nhất về IELTS như IELTS Việt, Tự học IELTS 9.0
 • Giáo viên bản ngữ:
 • Thầy Harry Benjamin Fox.
 • Bề dày kinh nghiệm giảng dạy, hiểu rõ điểm yếu học sinh Việt Nam.
 • Giọng Anh - Anh đầy lôi cuốn.
Xuân Phi
Courses: 1
Rating: 4.2
Followers: 3

Xuân Phi

ABOUT
 • Giáo viên Việt Nam:
 • 5 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh và IELTS
 • IELTS 8.0, Speaking 8.0
 • Thạc sĩ đại học Southampton, Anh Quốc
 • Chuyên gia huấn luyện IELTS từ Mất gốc
 • Moderator trên các group lớn nhất về IELTS như IELTS Việt, Tự học IELTS 9.0
 • Giáo viên bản ngữ:
 • Thầy Harry Benjamin Fox.
 • Bề dày kinh nghiệm giảng dạy, hiểu rõ điểm yếu học sinh Việt Nam.
 • Giọng Anh - Anh đầy lôi cuốn.
TOP COURSES
Loading...