Xuân Phi
3.6  (11 đánh giá)

Ngoại ngữ (1)

5179
học viên
1
khóa học
11
bình luận
Thông tin giảng viên

Giáo viên Việt Nam:

- 5 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh và IELTS

- IELTS 8.0, Speaking 8.0

- Thạc sĩ đại học Southampton, Anh Quốc

- Chuyên gia huấn luyện IELTS từ Mất gốc

- Moderator trên các group lớn nhất về IELTS như IELTS Việt, Tự học IELTS 9.0

Giáo viên bản ngữ:

- Thầy Harry Benjamin Fox.

- Bề dày kinh nghiệm giảng dạy, hiểu rõ điểm yếu học sinh Việt Nam.

- Giọng Anh - Anh đầy lôi cuốn.

Xem đầy đủ

Các khóa học