Interests
avatar

Vũ Thị Yến

0
0
0
  • Tốt nghiệp Đại học năm 2010 và Thạc sĩ năm 2012 chuyên ngành Địa lí học
  • Giáo viên Địa lí của THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội từ 2013
  • Admin của fanpages Những giáo viên Địa lí trẻ Hà Nội
Vũ Thị Yến
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Vũ Thị Yến

ABOUT
  • Tốt nghiệp Đại học năm 2010 và Thạc sĩ năm 2012 chuyên ngành Địa lí học
  • Giáo viên Địa lí của THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội từ 2013
  • Admin của fanpages Những giáo viên Địa lí trẻ Hà Nội
TOP COURSES

No Related Course