Vũ Thị Ngọc Huyền
0.0  (0 đánh giá)

Ngoại ngữ (1)

45
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên có 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng trung giao tiếp, thi HSK

Đã từng giảng dạy ở các trung tâm lớn Hà Nội

Xem đầy đủ

Các khóa học