Interests
avatar

Vũ Thị Ngọc Huyền

1
2
0
  • Giảng viên có 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng trung giao tiếp, thi HSK
  • Đã từng giảng dạy ở các trung tâm lớn Hà Nội
Vũ Thị Ngọc Huyền
Courses: 1
Rating: 2
Followers: 0

Vũ Thị Ngọc Huyền

ABOUT
  • Giảng viên có 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng trung giao tiếp, thi HSK
  • Đã từng giảng dạy ở các trung tâm lớn Hà Nội
TOP COURSES
Loading...