Interests
avatar

Vũ Thanh Khiêm

1
4
1
  • 10 năm là giáo viên đào tạo lái xe ô tô, là giáo viên đạt giải nhì cấp Tỉnh, hiện là Trưởng Bộ môn Đào tạo lái xe trường Thuận Thành.
  • Đã đào tạo ra rất nhiều học viên, học viên đánh giá rất cao bài giảng, giúp nhiều học viên thi đỗ kỳ sát hạch một cách tự tin, giúp nhiều học viên am hiểu về Luật giao thông đường bộ.
  • Giáo viên đã 2 lần đạt giải nhì Hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi tỉnh Bắc Ninh, số lượng người xem trên kênh youtube là 150 nghìn người, học viên đánh giá rất cao, đã rất có ích cho học viên.
Vũ Thanh Khiêm
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 1

Vũ Thanh Khiêm

ABOUT
  • 10 năm là giáo viên đào tạo lái xe ô tô, là giáo viên đạt giải nhì cấp Tỉnh, hiện là Trưởng Bộ môn Đào tạo lái xe trường Thuận Thành.
  • Đã đào tạo ra rất nhiều học viên, học viên đánh giá rất cao bài giảng, giúp nhiều học viên thi đỗ kỳ sát hạch một cách tự tin, giúp nhiều học viên am hiểu về Luật giao thông đường bộ.
  • Giáo viên đã 2 lần đạt giải nhì Hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi tỉnh Bắc Ninh, số lượng người xem trên kênh youtube là 150 nghìn người, học viên đánh giá rất cao, đã rất có ích cho học viên.
TOP COURSES
Loading...