Interests
avatar

Vũ Quang Hiệp

0
0
0
  • Tập gym theo đam mê, làm HLV tự do 2.5 tháng, quản lý qua 2 clb gym 2 năm.
  • Am hiểu tính khoa học về gym, các phương pháp tập tăng cân, giảm cân, giữ gìn và cải thiện vóc dáng. Tính khoa hoc về dinh dưỡng và bài tập.
  • Hiểu được sự khó khăn của người mới tập gym, không có nhiều điều kiện về sức khỏe, kinh tế và thời gian.
Vũ Quang Hiệp
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Vũ Quang Hiệp

ABOUT
  • Tập gym theo đam mê, làm HLV tự do 2.5 tháng, quản lý qua 2 clb gym 2 năm.
  • Am hiểu tính khoa học về gym, các phương pháp tập tăng cân, giảm cân, giữ gìn và cải thiện vóc dáng. Tính khoa hoc về dinh dưỡng và bài tập.
  • Hiểu được sự khó khăn của người mới tập gym, không có nhiều điều kiện về sức khỏe, kinh tế và thời gian.
TOP COURSES

No Related Course