Interests
avatar

Vũ Quang Hiệp

1
4
1
  • Có 6 năm kinh nghiệm về gym đồng thời là huấn luyện viên cá nhân, quản lý qua 2 câu lạc bộ gym trong 2 năm.
  • Am hiểu tính khoa học về gym, hệ thống các bài tập tăng cân, giảm cân, giữ gìn và cải thiện vóc dáng. Tính khoa học về dinh dưỡng và bài tập.
  • Hiểu được sự khó khăn của người mới tập gym, không có nhiều điều kiện về sức khỏe, kinh tế và thời gian.
Vũ Quang Hiệp
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 1

Vũ Quang Hiệp

ABOUT
  • Có 6 năm kinh nghiệm về gym đồng thời là huấn luyện viên cá nhân, quản lý qua 2 câu lạc bộ gym trong 2 năm.
  • Am hiểu tính khoa học về gym, hệ thống các bài tập tăng cân, giảm cân, giữ gìn và cải thiện vóc dáng. Tính khoa học về dinh dưỡng và bài tập.
  • Hiểu được sự khó khăn của người mới tập gym, không có nhiều điều kiện về sức khỏe, kinh tế và thời gian.
TOP COURSES
Loading...