Interests
avatar

Vũ Kim Phụng

0
0
0
  • Chuyên gia giảng viên tiếng Hàn sơ cấp cho mọi lứa tuổi.
  • Nghiên cứu về nền văn hóa Hàn Quốc và quan hệ hợp tác Việt - Hàn.
  • Cộng tác viên chương trình hỗ trợ du học và việc làm tại Hàn Quốc và Việt Nam.
Vũ Kim Phụng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Vũ Kim Phụng

ABOUT
  • Chuyên gia giảng viên tiếng Hàn sơ cấp cho mọi lứa tuổi.
  • Nghiên cứu về nền văn hóa Hàn Quốc và quan hệ hợp tác Việt - Hàn.
  • Cộng tác viên chương trình hỗ trợ du học và việc làm tại Hàn Quốc và Việt Nam.
TOP COURSES

No Related Course