Vũ Huyền Trang
3.8  (5 đánh giá)

Thiết kế (1)

171
học viên
1
khóa học
5
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên chuyên ngành thiết kế thời trang trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nhà thiết kế thời trang

Là chủ biên của 2 giáo trình: Đồ họa thời trang, Cơ sở tạo hình vật liệu thời trang (đang tiến hành nghiệm thu)

Tham gia viết giáo trình: Hình họa thời trang (mới nghiệm thu 2016)

Tham gia các hoạt động viết báo ở các tạp chí văn hóa - nghệ thuật

Đăng bài và tham luận tại hội thảo khoa học toàn quốc 2016“ Bối dưỡng và phát triển tài năng cho sinh viên mỹ thuật trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay”

Xem đầy đủ

Các khóa học