Interests
avatar

Vũ Hoài Nam

1
4
0
 • Tốt nghiệp thủ khoa ngành Điện tử Viễn thông, đại học Bách khoa Hà Nội.
 • Thạc sỹ đại học Chonnam, Hàn Quốc.
 • Đã công bố nhiều bài báo trong các hội nghị và tạp chí quốc tế uy tín.
 • Từng đạt giải nhất trong một cuộc thi liên quan đến học máy và trí tuệ nhân tạo tại hội nghị quốc tế uy tín ICDAR.
 • Từng đạt giải bài báo tốt nhất tại hội nghị quốc tế thường niên MITA2014.
 • Giảng viên khoa CNTT, học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
 • 6+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực AI, và học máy, xử lý ảnh, 8+ năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông.
 • 3+ năm kinh nghiệm trong giảng dạy tại trường đại học.
 • 3 năm làm việc trong các phòng lab và công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và học máy.
 • 3 năm làm việc trong trường đại học về lĩnh vực khoa học công nghệ.
Vũ Hoài Nam
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Vũ Hoài Nam

ABOUT
 • Tốt nghiệp thủ khoa ngành Điện tử Viễn thông, đại học Bách khoa Hà Nội.
 • Thạc sỹ đại học Chonnam, Hàn Quốc.
 • Đã công bố nhiều bài báo trong các hội nghị và tạp chí quốc tế uy tín.
 • Từng đạt giải nhất trong một cuộc thi liên quan đến học máy và trí tuệ nhân tạo tại hội nghị quốc tế uy tín ICDAR.
 • Từng đạt giải bài báo tốt nhất tại hội nghị quốc tế thường niên MITA2014.
 • Giảng viên khoa CNTT, học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
 • 6+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực AI, và học máy, xử lý ảnh, 8+ năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông.
 • 3+ năm kinh nghiệm trong giảng dạy tại trường đại học.
 • 3 năm làm việc trong các phòng lab và công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và học máy.
 • 3 năm làm việc trong trường đại học về lĩnh vực khoa học công nghệ.
TOP COURSES
Loading...