Interests
avatar

Vũ Hải Đăng

0
0
0
 • 9.0 IELTS Writing (8.0 IELTS Overall)
 • Học bổng toàn phần Chevening (Bộ Ngoại giao Anh)
 • Thạc sỹ Quản lý Truyền thông, Đại học Westminster, Vương quốc Anh
 • Giải NHẤT cuộc thi Viết New Zealand Chân trời mới
 • Cố vấn học thuật VTV7 IELTS Face-off | Alphabooks (dòng sách ngoại ngữ)
 • Cố vấn chuyên môn IELTS Day, British Council
 • 10 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS
 • Giám khảo cuộc thi Nghề trong thế kỷ 21 VNExpress 2014
 • Giám khảo cuộc thi Nước Anh trong mắt tôi (British Council 2012/13)
 • Top 5: Sáng tạo Slogan Du lịch Việt Nam
 • Khách mời của Bộ Ngoại giao Ấn Độ 2008, Bộ Du lịch Malaysia 2007
 • Giải thưởng Ban Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2010 (Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh)
 • Founder @The IELTS A-Team và IELTS VU HAI DANG
 • Điểm tuyệt đối [điểm 10] Viết luận @ Đại học Hà Nội
 • Điểm tuyệt đối [điểm 10] Nói @ Đại học Hà Nội
 • 32.000 Facebook follwers
 • VŨ HẢI ĐĂNG: BÁO CHÍ
 • VTV7 – IELTS FACE-OFF: Bí quyết thuộc từ vựng nhanh (124.000 views)
 • https://www.youtube.com/watch?v=bDJrt_uiuTk&t=1603s
 • VNEXPRESS: Hướng dẫn max điểm 4 kỹ năng IELTS http://bit.ly/2V6nVOS
 • VNEXPRESS: Tôi đã được 9.0 IELTS như thế nàohttp://bit.ly/2WvFwBs
 • KÊNH 14: Vượt chướng ngại vật IELTS Writing http://bit.ly/2vGKjE2
 • GIỚI THIỆU KHÓA HỌC VÀ HỌC VIÊN XUẤT SẮC (DANH SÁCH RÚT GỌN)
 • Lê Quốc Minh 8.5 IELTS - Học bổng toàn phần Đại học Oxford
 • Lê Anh Quân 8.0 IELTS Writing - University of Tasmania, Úc
 • Bùi Ngọc Minh 8.0 IELTS - THPT Hanoi – Amsterdam
 • Nguyễn Thuỳ Linh 8.0 IELTS - Academic Excellence Award, British University Vietnam
 • Nguyễn Trâm Anh 8.0 IELTS - Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
 • Bảng thành tích học viên (danh sách mở rộng):https://www.ieltskungfu.com/feedback
 • Đánh giá của học viên: https://www.facebook.com/pg/hanoiielts/reviews
Vũ Hải Đăng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Vũ Hải Đăng

ABOUT
 • 9.0 IELTS Writing (8.0 IELTS Overall)
 • Học bổng toàn phần Chevening (Bộ Ngoại giao Anh)
 • Thạc sỹ Quản lý Truyền thông, Đại học Westminster, Vương quốc Anh
 • Giải NHẤT cuộc thi Viết New Zealand Chân trời mới
 • Cố vấn học thuật VTV7 IELTS Face-off | Alphabooks (dòng sách ngoại ngữ)
 • Cố vấn chuyên môn IELTS Day, British Council
 • 10 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS
 • Giám khảo cuộc thi Nghề trong thế kỷ 21 VNExpress 2014
 • Giám khảo cuộc thi Nước Anh trong mắt tôi (British Council 2012/13)
 • Top 5: Sáng tạo Slogan Du lịch Việt Nam
 • Khách mời của Bộ Ngoại giao Ấn Độ 2008, Bộ Du lịch Malaysia 2007
 • Giải thưởng Ban Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2010 (Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh)
 • Founder @The IELTS A-Team và IELTS VU HAI DANG
 • Điểm tuyệt đối [điểm 10] Viết luận @ Đại học Hà Nội
 • Điểm tuyệt đối [điểm 10] Nói @ Đại học Hà Nội
 • 32.000 Facebook follwers
 • VŨ HẢI ĐĂNG: BÁO CHÍ
 • VTV7 – IELTS FACE-OFF: Bí quyết thuộc từ vựng nhanh (124.000 views)
 • https://www.youtube.com/watch?v=bDJrt_uiuTk&t=1603s
 • VNEXPRESS: Hướng dẫn max điểm 4 kỹ năng IELTS http://bit.ly/2V6nVOS
 • VNEXPRESS: Tôi đã được 9.0 IELTS như thế nàohttp://bit.ly/2WvFwBs
 • KÊNH 14: Vượt chướng ngại vật IELTS Writing http://bit.ly/2vGKjE2
 • GIỚI THIỆU KHÓA HỌC VÀ HỌC VIÊN XUẤT SẮC (DANH SÁCH RÚT GỌN)
 • Lê Quốc Minh 8.5 IELTS - Học bổng toàn phần Đại học Oxford
 • Lê Anh Quân 8.0 IELTS Writing - University of Tasmania, Úc
 • Bùi Ngọc Minh 8.0 IELTS - THPT Hanoi – Amsterdam
 • Nguyễn Thuỳ Linh 8.0 IELTS - Academic Excellence Award, British University Vietnam
 • Nguyễn Trâm Anh 8.0 IELTS - Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
 • Bảng thành tích học viên (danh sách mở rộng):https://www.ieltskungfu.com/feedback
 • Đánh giá của học viên: https://www.facebook.com/pg/hanoiielts/reviews
TOP COURSES

No Related Course