Interests
avatar

Vũ Duy Kiên

0
0
0
 • Giám đốc Công ty Công nghệ Y tế Oncare.
 • Bằng Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Hà Nội, học Thạc sĩ về Y tế công cộng và y tế quốc tế tại Đại học Tổng hợp Bergen, Nauy.
 • Nhận được học vị tiến sĩ y khoa tại Đại học Tổng hợp Umea, Thuỵ Điển.
 • Đã có hơn 20 năm tham gia trong lĩnh vực nghiên cứu.
 • Đã từng làm việc tại Bộ Y Tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Tổ chức phi chính phủ quốc tế, Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y tế Công cộng.
 • Đã từng tham gia tư vấn cho nhiều dự án nghiên cứu của WHO, World Bank, UNDP, UNICEF, PATH.
 • Hiện đã xuất bản hơn 20 bài báo trên các tạp chí có bình duyệt quốc tế.
 • Đã tham gia giảng dạy cho hơn 1000 học viên về nghiên cứu khoa học, tìm kiếm tài liệu tham khảo, phân tích xử lý số liệu, viết và xuất bản quốc tế.
 • Đã viết và chia sẻ cuốn sách về "Bí mật từ A đến Z: Viết và Xuất bản quốc tế".
Vũ Duy Kiên
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Vũ Duy Kiên

ABOUT
 • Giám đốc Công ty Công nghệ Y tế Oncare.
 • Bằng Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Hà Nội, học Thạc sĩ về Y tế công cộng và y tế quốc tế tại Đại học Tổng hợp Bergen, Nauy.
 • Nhận được học vị tiến sĩ y khoa tại Đại học Tổng hợp Umea, Thuỵ Điển.
 • Đã có hơn 20 năm tham gia trong lĩnh vực nghiên cứu.
 • Đã từng làm việc tại Bộ Y Tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Tổ chức phi chính phủ quốc tế, Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y tế Công cộng.
 • Đã từng tham gia tư vấn cho nhiều dự án nghiên cứu của WHO, World Bank, UNDP, UNICEF, PATH.
 • Hiện đã xuất bản hơn 20 bài báo trên các tạp chí có bình duyệt quốc tế.
 • Đã tham gia giảng dạy cho hơn 1000 học viên về nghiên cứu khoa học, tìm kiếm tài liệu tham khảo, phân tích xử lý số liệu, viết và xuất bản quốc tế.
 • Đã viết và chia sẻ cuốn sách về "Bí mật từ A đến Z: Viết và Xuất bản quốc tế".
TOP COURSES

No Related Course