Interests
avatar

Vũ Đình Hoan

0
0
0
  • Chủ sở hữu chuỗi của hàng thời trang GYM MAX đồng sáng lập ra 2 CLUB GYM MAX chuyên về giảm mỡ.
  • Đã có kinh nghiệm 11 năm tập luyện, 6 năm là huấn luyện viên gym.
  • Đã được lên trên những trang báo lớn của Việt Nam như VnExpress, Dân Trí, 24h... Và đã xuất hiện trên lăng kính V6.
Vũ Đình Hoan
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Vũ Đình Hoan

ABOUT
  • Chủ sở hữu chuỗi của hàng thời trang GYM MAX đồng sáng lập ra 2 CLUB GYM MAX chuyên về giảm mỡ.
  • Đã có kinh nghiệm 11 năm tập luyện, 6 năm là huấn luyện viên gym.
  • Đã được lên trên những trang báo lớn của Việt Nam như VnExpress, Dân Trí, 24h... Và đã xuất hiện trên lăng kính V6.
TOP COURSES

No Related Course