Interests
avatar

Võ Ngọc Thanh

0
0
0
  • Cử nhân kinh tế đối ngoại, Khoa tiếng Nhật, Đại học Ngoại Thương Hà Nội.
  • Giảng viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ.
Võ Ngọc Thanh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Võ Ngọc Thanh

ABOUT
  • Cử nhân kinh tế đối ngoại, Khoa tiếng Nhật, Đại học Ngoại Thương Hà Nội.
  • Giảng viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ.
TOP COURSES

No Related Course