Interests
avatar

Võ Huy Luân

0
0
1
  • 7 năm kinh doanh.
  • 3 năm hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa + đào tạo và hỗ trợ rất nhiều đơn vị, nhiều người nhập hàng tận gốc.
  • Founder and Manager tại Cộng đồng nhập hàng Trung Quốc tận gốc.
  • Co Founder tại cộng đồng bí mật khởi nghiệp.
Võ Huy Luân
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Võ Huy Luân

ABOUT
  • 7 năm kinh doanh.
  • 3 năm hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa + đào tạo và hỗ trợ rất nhiều đơn vị, nhiều người nhập hàng tận gốc.
  • Founder and Manager tại Cộng đồng nhập hàng Trung Quốc tận gốc.
  • Co Founder tại cộng đồng bí mật khởi nghiệp.
TOP COURSES

No Related Course