Bình Dương Hoàng
5.0  (2 đánh giá)

Root Catalog (1)

20
học viên
1
khóa học
2
bình luận
Thông tin giảng viên

- Giảng viên Hoàng Bình Dương là một nhà giao dịch có kinh nghiệm.

- Đã có 2 năm đầu tư nghiên cứu trong giao dịch nhị phân.

- Một trong những người đi đầu trong việc phát triển và sáng tạo các phương pháp giao dịch quyền chọn nhị phân.

- Các học viên có thể kiếm lời từ 50 - 200% tài khoản trong 1 tháng nếu áp dụng đúng các phương pháp giao dịch.

Xem đầy đủ

Các khóa học