Hoang Duong Smith
4.7  (18 đánh giá)

Kinh doanh - khởi nghiệp (2)

521
học viên
2
khóa học
18
bình luận
Thông tin giảng viên

- 10 năm hoạt động trong tập đoàn quốc tế kiểm định chất lượng sản phẩm hàng tiêu dùng.

- 5 năm kinh nghiệm Quản lý đào tạo và Quản lý chất lượng.

- 5 năm kinh nghiệm Quản lý nhân sự.

- 8 năm kinh nghiệm giao dịch trong thị trường ngoại hối Forex.

- Chứng chỉ Train The Trainer do tổ chức BCC cấp.

Xem đầy đủ

Các khóa học