Đặng Ngân Sơn
4.6  (25 đánh giá)

Thiết kế (7)

413
học viên
7
khóa học
25
bình luận
Thông tin giảng viên

- Chuyên gia đào tạo 3DsMax.

- Quản lý nhiều dự án diễn họa với các đối tác nước ngoài.

- Giảng dạy tại Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin HP nơi đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin.

Xem đầy đủ

Các khóa học