Hoàng Quốc Hưng
4.0  (29 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

Marketing (1)

1872
học viên
2
khóa học
29
bình luận
Thông tin giảng viên

- Đồng sáng lập TNI GROUP và hiện tại là Giám đốc Kĩ thuật của T-Agency

- 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kĩ thuật nền tảng

- 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing

Xem đầy đủ

Các khóa học