Đoàn Thế Vinh
5.0  (12 đánh giá)

Công nghệ thông tin (2)

464
học viên
2
khóa học
12
bình luận
Thông tin giảng viên

- Trưởng phòng, Phó GĐ Trung tâm, Trung tâm nghiên cứu công nghệ mới Topica (2016 - 2017).

- Quản lý kỹ thuật, đại học trực tuyến kiểu FUNiX (2017 - hiện tại).

- Xây dựng các hệ thống Chatbot, trợ lý học tập trong các sản phẩm giáo dục.

- Diễn giả tại Google I/O Extended Hanoi, Edtech Asia Summit về Chatbot và trợ lý ảo.

Xem đầy đủ

Các khóa học