Nguyễn Anh Phương
0.0  (0 đánh giá)

Công nghệ thông tin (1)

28
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Hiện đang là một full stack developear và làm việc cho BMI System.

Làm việc cho BMI System.

Có kinh nghiệm phong phú về PHP hiện đại PHP như Laravel, Yii2 PHP, AngularJS, ReactJs, máy chủ Linux (Ubuntu, Centos và Webservers Apache/Nginx), Thiết kế Web và Thiết kế WebApp (kỹ năng UI/UX tốt).

Hiểu biết thông thạo và thực hành các dịch vụ của Google như Google Analytics, công cụ quản trị trang web của Google, Google DFP, Adwords..

Viết web và tạo api cho ứng dụng điện thoại di động.

Xem đầy đủ

Các khóa học