Bạch Huỳnh Uyên Linh
4.0  (218 đánh giá)

Nghệ thuật - đời sống (7)

Thể thao - sức khỏe (1)

14611
học viên
8
khóa học
218
bình luận
Thông tin giảng viên

- 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và đào tạo nghề bánh và kem tươi.

- 5 năm làm giảng viên tại Nhà văn hoá Phụ nữ TP.HCM.

- Tốt nghiệp trường Học viện kỹ thuật Southbank TAFE - Queensland Úc.

- Tốt nghiệp ngành Hoá thực phẩm.

Xem đầy đủ

Các khóa học