Phạm Nguyên Tuấn
4.0  (1 đánh giá)

Ngoại ngữ (1)

39
học viên
1
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

- Chủ nhiệm ESC "Easy Talk"

- Giảng viên tiếng Anh cá nhân cho nhiều nhân sự làm việc trong các khối ngành khác nhau như Kĩ Thuật, Dịch Vụ, Thể Thao,...

- Sales Engineer tại PhucLoc Trading company

- Product Design Engineer tại Toshiba Industrial Product Asia

- Material Development Engineer tại Fujikura Fiber Optics VietNam

Xem đầy đủ

Các khóa học