Đỗ Huy Chúc
4.3  (53 đánh giá)

Phong thủy/Nhân tướng học (3)

1699
học viên
4
khóa học
53
bình luận
Thông tin giảng viên

Cử nhân kinh tế.

Chuyên gia phong thủy.

Chuyên gia lý luận cao cấp.

Giảng viên CEFE cao cấp (chương trình do Cộng hòa Liên bang Đức chuyển giao).

Xem đầy đủ

Các khóa học