Topica Uni
4.1  (156 đánh giá)

Công nghệ thông tin (2)

Phát triển cá nhân (2)

Kinh doanh - khởi nghiệp (10)

Kiến thức chuyên ngành (8)

Thiết kế (2)

Marketing (2)

15256
học viên
43
khóa học
156
bình luận
Thông tin giảng viên

- Cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ hỗ trợ cho các chương trình Cử nhân trực tuyến chất lượng cao của Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Đại học Mở Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Trà Vinh, Đại học Duy Tân, và đại học AMA (lớn nhất Philippines).

- 1000 giảng viên doanh nhân tham gia giảng dạy E - learning.

- 4600 cựu sinh viên TOPICA thành đạt trong đó có hàng trăm lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp https://topica.edu.vn/.

Xem đầy đủ

Các khóa học