Interests
avatar

Việt Hưng Lê

1
0
0
  • Gần 5 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính và tư vấn đầu tư, đồng thời có đội ngũ hỗ trợ với hơn 10 năm kinh nghiệm trên các thị trường Forex cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Có kinh nghiệm xây dựng được một chiến lược giúp giảm thiểu rủi ro và đem lại tỷ lệ giao dịch thành công lên đến 91% cũng như tìm ra cơ hội trong mọi giai đoạn của thị trường.
Việt Hưng Lê
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Việt Hưng Lê

ABOUT
  • Gần 5 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính và tư vấn đầu tư, đồng thời có đội ngũ hỗ trợ với hơn 10 năm kinh nghiệm trên các thị trường Forex cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Có kinh nghiệm xây dựng được một chiến lược giúp giảm thiểu rủi ro và đem lại tỷ lệ giao dịch thành công lên đến 91% cũng như tìm ra cơ hội trong mọi giai đoạn của thị trường.
TOP COURSES
Loading...