Interests
avatar

Văn Phòng Phạm

0
0
0
  • Giảng viên Phạm Văn Phòng hiện đang làm tự do, chuyên sản xuất các thước phim hoạt hình đơn giản.
  • Giảng viên đã có hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy thực tế cho các học viên trên toàn quốc.
Văn Phòng Phạm
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Văn Phòng Phạm

ABOUT
  • Giảng viên Phạm Văn Phòng hiện đang làm tự do, chuyên sản xuất các thước phim hoạt hình đơn giản.
  • Giảng viên đã có hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy thực tế cho các học viên trên toàn quốc.
TOP COURSES

No Related Course