Uông Mạnh Thắng
4.6  (31 đánh giá)

Kinh doanh - khởi nghiệp (1)

302
học viên
1
khóa học
31
bình luận
Thông tin giảng viên

Thời gian công tác trong ngành XD: 18 năm

Trình độ: Kỹ sư xây dựng

Thời gian hoạt động lĩnh vực dự toán công trình: 10 năm

Làm việc tại công ty tư vấn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Chức vụ: P.GĐ phụ trách kỹ thuật

Các lĩnh vực đang phụ trách làm và giảng dạy tốt:

+ Lập và thẩm tra dự toán công trình, dự toán gói thầu các loại công trình XD

+ Chủ trì Hồ sơ thiết kế công trình giao thông

+ Lập hồ sơ dự thầu các công trình

+ Lập hồ sơ chất lượng, hoàn công

+ Lập hồ sơ thanh - quyết toán công trình

+ Quản lý hợp đồng trong xây dựng

Xem đầy đủ

Các khóa học