Tuyển Nguyễn Bá
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Phụ trách kĩ thuật thanh nhạc tại Thanh Nhạc Đại Cương.

Được đào tạo tại các chương trình đào tạo số 1 tại Mỹ: The New York Vocal Coaching và Ken Templin Vocal Academy

Học cùng giảng viên thanh nhạc Nhạc Viện Tp. Hồ Chí Minh.

Có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, hướng dẫn vocals , band nhạc biểu diễn.

Giải nhất tiếng hát sinh viên KTX ĐHBKHN 2012

Đã đào tạo hàng trăm học viên từ các khóa học thanh nhạc

Xem đầy đủ

Các khóa học