Trương Trần Hoàng Chương
3.0  (2 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

Marketing (1)

117
học viên
2
khóa học
2
bình luận
Thông tin giảng viên

- Giám đốc Kinh Doanh công ty Trần Anh Nhiên (TANICO)

- Giám đốc Bán Hàng công ty dầu khí Supermec (Singapore)

- Giám đốc Bán Hàng công ty TPS (Singapore) là đại lý của tập đoàn Mitsubishi Electric về mảng điện cao thế tại thị trường Việt Nam

- Phụ trách Bán hàng và Marketing cho tập đoàn Phoenix Mecano (Germany)

- Trưởng Phòng Dự Án Điện của tập đoàn Sumitomo (Nhật) tại TPHCM

- Trưởng Phòng thi công của tập đoàn Schneider Electric (Indonesia) tại Việt Nam.

- Thỉnh giảng các chuyên đề kinh doanh, quản lý kinh doanh, ...và chia sẽ với các hiệp hội kết nối doanh nhân như BNI (Business Network International)

Xem đầy đủ

Các khóa học