Interests
avatar

Trương Tiến Bình

1
2.7
0
  • Giảng viên đại học Thành Tây.
  • 15 năm kinh nghiệm làm quản lý, điều hành doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Tham gia giảng dạy hàng ngàn sinh viên, nhiều người trong số đó hiện đang là lãnh đạo, quản lý nhiều cơ quan đơn vị.
  • Tư vấn quản trị cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Trương Tiến Bình
Courses: 1
Rating: 2.7
Followers: 0

Trương Tiến Bình

ABOUT
  • Giảng viên đại học Thành Tây.
  • 15 năm kinh nghiệm làm quản lý, điều hành doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Tham gia giảng dạy hàng ngàn sinh viên, nhiều người trong số đó hiện đang là lãnh đạo, quản lý nhiều cơ quan đơn vị.
  • Tư vấn quản trị cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.
TOP COURSES
Loading...