Interests
avatar

Trương Thiên Vỹ

0
0
0
 • Chuyên gia về nghệ thuật tạo hình và trang trí bong bóng nghệ thuật tại TP.HCM.
 • Phó Chủ nhiệm Câu Lạc bộ bong bóng nghệ thuật tại Cung Văn Hóa Lao Động Thành phố HCM.
 • Kinh nghiệm trên 6 năm trong lĩnh vực trang trí bong bóng và đào tạo trang trí bong bóng cho các Giáo Viên mầm non trên Thành Phố như: Trường Mầm Non Thành Phố, Mầm Non Vàng Anh, Mầm non Lê Thị Riêng....
 • Hiện tại đang dạy trang trí bong bóng cho các nhà hàng trong thành phố và ngoài tỉnh như: Nhà hàng TIỆC CƯỚI - HỘI NGHỊ MELISA, Khu Du Lịch PHƯƠNG NAM, Nhà Hàng TUẤN ĐẠT Buôn Mê Thuột, Chuổi Gà Rán JOLLIBEE...
 • Dạy nghề nhiều cho Các Bạn Trẻ làm CHÚ HỀ TẠO HÌNH BONG BÓNG cho các buổi tiệc Sinh Nhật và một số học viên đang làm dịch vụ Tiệc cưới, Hội nghị, Sinh nhật...
 • Hợp tác trang trí bong bóng cho các công ty sự kiện, trường tiểu học, trường mầm non, các nhà hàng và các khu du lịch.
Trương Thiên Vỹ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trương Thiên Vỹ

ABOUT
 • Chuyên gia về nghệ thuật tạo hình và trang trí bong bóng nghệ thuật tại TP.HCM.
 • Phó Chủ nhiệm Câu Lạc bộ bong bóng nghệ thuật tại Cung Văn Hóa Lao Động Thành phố HCM.
 • Kinh nghiệm trên 6 năm trong lĩnh vực trang trí bong bóng và đào tạo trang trí bong bóng cho các Giáo Viên mầm non trên Thành Phố như: Trường Mầm Non Thành Phố, Mầm Non Vàng Anh, Mầm non Lê Thị Riêng....
 • Hiện tại đang dạy trang trí bong bóng cho các nhà hàng trong thành phố và ngoài tỉnh như: Nhà hàng TIỆC CƯỚI - HỘI NGHỊ MELISA, Khu Du Lịch PHƯƠNG NAM, Nhà Hàng TUẤN ĐẠT Buôn Mê Thuột, Chuổi Gà Rán JOLLIBEE...
 • Dạy nghề nhiều cho Các Bạn Trẻ làm CHÚ HỀ TẠO HÌNH BONG BÓNG cho các buổi tiệc Sinh Nhật và một số học viên đang làm dịch vụ Tiệc cưới, Hội nghị, Sinh nhật...
 • Hợp tác trang trí bong bóng cho các công ty sự kiện, trường tiểu học, trường mầm non, các nhà hàng và các khu du lịch.
TOP COURSES

No Related Course