Trương Nguyễn Thành Sơn
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh - tốt nghiệp trường Đại học Tài Chính Marketing trực thuộc Bộ Tài Chính.

Giám đốc tại công ty TNHH Linker Vietnam

Website quality rater tại Lionbridge Inc., (Contractor of Google)

Co-founder Công ty TNHH CAM

Xem đầy đủ

Các khóa học