Interests
avatar

Trương Công Lệ

0
0
0
  • Một người rất có tiếng đã từng làm tại rất nhiều khách sạn, nhà hàng và cả Đại sứ quán.
  • Người đã từng sáng lập ra những trung tâm dạy nấu ăn nổi tiếng ở Hà Nội như Quả Táo Vàng, Sao Mai cùng kinh nghiệm giảng dạy trong gần 15 năm qua.
  • Đã từng học ở khách sạn Singapore
Trương Công Lệ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trương Công Lệ

ABOUT
  • Một người rất có tiếng đã từng làm tại rất nhiều khách sạn, nhà hàng và cả Đại sứ quán.
  • Người đã từng sáng lập ra những trung tâm dạy nấu ăn nổi tiếng ở Hà Nội như Quả Táo Vàng, Sao Mai cùng kinh nghiệm giảng dạy trong gần 15 năm qua.
  • Đã từng học ở khách sạn Singapore
TOP COURSES

No Related Course