Interests
avatar

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

1
5
1
 • Lưu Hải Yến: Giảng viên Khoa Pháp luật Hình sự Trường Đại học Luật Hà Nội.
 • Lưu Hải Yến: Chuyên gia trong lĩnh vực hình sự.
 • Đỗ Ngân Bình: Phó Giám đốc Trung Tâm văn phòng pháp luật.
 • Đỗ Ngân Bình: Chuyên gia trong lĩnh vực lao động và tiền lương. Tư vấn pháp lý thường xuyên cho hơn 250 doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động - tiền lương.
 • Vương Thanh Thúy: Giảng viên phụ trách bộ môn Luật dân sự Trường Đại học Luật Hà Nội.
 • Vương Thanh Thúy:Chuyên gia trong lĩnh vực hợp đồng.
 • Hoàng Minh Chiến: Giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội - Chuyên gia trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 1

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

ABOUT
 • Lưu Hải Yến: Giảng viên Khoa Pháp luật Hình sự Trường Đại học Luật Hà Nội.
 • Lưu Hải Yến: Chuyên gia trong lĩnh vực hình sự.
 • Đỗ Ngân Bình: Phó Giám đốc Trung Tâm văn phòng pháp luật.
 • Đỗ Ngân Bình: Chuyên gia trong lĩnh vực lao động và tiền lương. Tư vấn pháp lý thường xuyên cho hơn 250 doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động - tiền lương.
 • Vương Thanh Thúy: Giảng viên phụ trách bộ môn Luật dân sự Trường Đại học Luật Hà Nội.
 • Vương Thanh Thúy:Chuyên gia trong lĩnh vực hợp đồng.
 • Hoàng Minh Chiến: Giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội - Chuyên gia trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
TOP COURSES
Loading...