Trung tâm Goldenlifes
0.0  (0 đánh giá)

Phát triển cá nhân (2)

15
học viên
2
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Hệ thống giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo phát triển bản thân.

- Giảng viên đã tham gia hàng trăm khóa học, hội thảo và đọc hàng ngàn cuốn sách.

- Là Youtuber tạo động lực số 1 Việt Nam.

- Muốn mang đến những kiến thức quý báu cho triệu người Việt Nam.

Xem đầy đủ

Các khóa học