Interests
avatar

Trung Quân Đỗ

0
0
0
  • Giảng viên Đỗ Trung Quân hiện đang làm kỹ sư phần mềm cho công ty Sun* Viet Nam, (tên cũ: Framgia Viet Nam), trong vị trí lập trình viên Node.JS, chuyên tạo ra và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho thị trường Nhật Bản.
  • Với gần 3 năm kinh nghiệm trong nghề, giảng viên đã từng có rất nhiều kinh nghiệm đứng lớp, thuyết trình, training về lập trình cho mọi người kể từ khi còn là sinh viên cho đến hiện tại đi làm.
Trung Quân Đỗ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trung Quân Đỗ

ABOUT
  • Giảng viên Đỗ Trung Quân hiện đang làm kỹ sư phần mềm cho công ty Sun* Viet Nam, (tên cũ: Framgia Viet Nam), trong vị trí lập trình viên Node.JS, chuyên tạo ra và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho thị trường Nhật Bản.
  • Với gần 3 năm kinh nghiệm trong nghề, giảng viên đã từng có rất nhiều kinh nghiệm đứng lớp, thuyết trình, training về lập trình cho mọi người kể từ khi còn là sinh viên cho đến hiện tại đi làm.
TOP COURSES

No Related Course