Interests
avatar

Trịnh Thế Anh

1
3.3
0
  • Chuyên gia Đào tạo bán hàng, phát triển bản thân.
  • Người đầu tiên Việt Nam ứng dụng thành công con Chatbot viral trên facebook vào bán hàng để cho ra 10.000 đến 20.000 đơn mỗi ngày.
  • Người đưa ra một xu hướng mới cho ngành marketing Việt Nam và Thế Giới trong năm 2019.
Trịnh Thế Anh
Courses: 1
Rating: 3.3
Followers: 0

Trịnh Thế Anh

ABOUT
  • Chuyên gia Đào tạo bán hàng, phát triển bản thân.
  • Người đầu tiên Việt Nam ứng dụng thành công con Chatbot viral trên facebook vào bán hàng để cho ra 10.000 đến 20.000 đơn mỗi ngày.
  • Người đưa ra một xu hướng mới cho ngành marketing Việt Nam và Thế Giới trong năm 2019.
TOP COURSES
Loading...