Trịnh Minh Giang
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Giám đốc hệ thống trường Hà Nội VIP

Nhà tư vấn chiến lược Công ty tư vấn quản lí Việt VIET MANAGEMENT CORP

Nhà đồng sáng lập Công ty Cổ phần sách ALPHA BOOKS

Xem đầy đủ

Các khóa học