Interests
avatar

Trịnh Duy Đông

5
4.2
8
  • Là giảng viên tại khoa Design trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU).
  • 5 năm kinh nghiệm làm việc diễn họa kiến trúc nội - ngoại thất.
  • Chủ nhiệm trung tâm Step up Design Lab tại TP. HCM.
Trịnh Duy Đông
Courses: 5
Rating: 4.2
Followers: 8

Trịnh Duy Đông

ABOUT
  • Là giảng viên tại khoa Design trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU).
  • 5 năm kinh nghiệm làm việc diễn họa kiến trúc nội - ngoại thất.
  • Chủ nhiệm trung tâm Step up Design Lab tại TP. HCM.
TOP COURSES
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...