Interests
avatar

Trịnh Anh Tú

0
0
0
  • Khóa học gồm 25 bài được giảng theo phong cách truyền miệng bá đạo, bất kỳ ai cũng có thể học được.
  • Các bài giảng hướng đến sự đơn giản nhất cho đến sự tinh tế nhất. Được tích lũy kinh nghiệm đệm hát Piano thực tế của giảng viên qua hơn 20 năm trong nghề gói gọn kiến thức vào khóa học vài giờ đồng hồ. Chỉ cần xem và cố gắng tập luyện là sẽ thành công.
Trịnh Anh Tú
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trịnh Anh Tú

ABOUT
  • Khóa học gồm 25 bài được giảng theo phong cách truyền miệng bá đạo, bất kỳ ai cũng có thể học được.
  • Các bài giảng hướng đến sự đơn giản nhất cho đến sự tinh tế nhất. Được tích lũy kinh nghiệm đệm hát Piano thực tế của giảng viên qua hơn 20 năm trong nghề gói gọn kiến thức vào khóa học vài giờ đồng hồ. Chỉ cần xem và cố gắng tập luyện là sẽ thành công.
TOP COURSES

No Related Course