TrieuHH
0.0  (0 đánh giá)

Phát triển cá nhân (3)

Ngoại ngữ (1)

7
học viên
4
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Là trung tâm chuyên cung cấp các khóa học rèn luyện nâng cao kỹ năng tư duy.

- Cố vấn kinh doanh cho các doanh nghiệp tại Nhật Bản và Việt Nam như: Toshiba, NEC, Nikkei, Honda, Nhựa Đồng Nai,...

Xem đầy đủ

Các khóa học