Triệu Tuấn Anh
4.7  (26 đánh giá)

Thiết kế (1)

Tin học văn phòng (1)

658
học viên
2
khóa học
26
bình luận
Thông tin giảng viên

- Trưởng phòng CNC Công ty Samsung Electronics Việt Nam.

- Chuyên gia về tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint.

- Giảng viên đào tạo nội bộ Công ty Samsung Electronics Việt Nam.

- Chuyên gia thiết kế 2D, 3D chi tiết máy bằng Autodesk Inventor Professional.

Xem đầy đủ

Các khóa học